Az adventi gyertyák meggyújtása egyre nagyobb hagyománynak örvend napjainkban. Már nem elsősorban vallási értelemben, sokkal inkább a karácsonyra való várakozás és felkészülés részeként van jelen az életünkben. Az adventi koszorú gyertyái meghittséget varázsolnak otthonainkba, segítenek a lecsendesedésben, valamint az önmagunkra és szeretteinkre való odafigyelésben.

ADVENT JELENTÉSE

Advent jelentése: eljövetel. A latin „adventus Domini” vagyis az „Úr eljövetele” kifejezésből ered. Advent a Karácsonyt, azaz Jézus születésének napját (december 25.) megelőző negyedik vasárnappal kezdődik. Ez a nap három időszak kezdetét jelenti: a keresztény egyházi év kezdetét, a karácsonyi ünnepkör kezdetét, ami Vízkeresztig tart (január 6.) és az adventi időszak kezdetét. Advent utolsó napján (december 24.) a sötétség beálltával fokozódik a várakozás, ami másnap az eljövetellel teljesedik be.

AZ ADVENTI KOSZORÚ TÖRTÉNETE

Az adventhez kapcsolódó szokások egyike az adventi koszorú. Sokan nem is gondolják, hogy az adventi koszorú az ősi pogány világból ered és csak jóval később alakult vallási szimbólummá.

ADVENTI KOSZORÚ AZ ŐSI POGÁNY VILÁGBAN

Az ősi germán népek már a kereszténység felvétele előtt is megünnepelték a Fény születését, ami decemberben a téli napforduló idejére esett. A téli napfordulót nagyon várták, hisz ez az az a nap, miután az éjszakák egyre rövidebbé válnak, és a fény kezdi visszavenni az uralmat a sötétség felett. Az akkori hiedelmek szerint a gonosz boszorkányok és a rossz lelkek erősebbek a sötétben, ezért a fény nélküli időszakban a legtöbb rituálé a gonosz szellemek elűzésére irányult. A téli napfordulóra való várakozás idejében úgynevezett varázsköröket készítettek, melyek a hiedelem szerint elűzik a háztól a gonosz szellemeket. A varázskörök fenyőágakból font koszorúk voltak, melyeket vörös vagy arany szalagokkal díszítettek. A téli napforduló előtti hetekben minden héten egyel több gyertyát gyújtottak meg a varázskörön, így az egyre több fény segítségével akartak az egyre növekvő sötétség, és ezáltal a gonosz szellemek ellen védekezni.

ADVENTI KOSZORÚ A VALLÁSBAN

Johann Heinrich Wichern, német evangélikus lelkész készítette az első adventi koszorút az általa alapított gyermekotthonban, 1839-ben. Az otthon egyik termében egy örökzöldekkel feldíszített szekérkereket lógatott fel a plafonra, melyre 24 gyertyát helyezett el. Piros gyertyát kaptak a hétköznapok és fehér gyertyát a vasárnapok. A napi mise alkalmával minden nap egyel több gyertyát gyújtottak meg Karácsonyig, ezzel is kifejezve a Jézus születésének évfordulójára való várakozást.

Az adventi koszorúnak gyorsan híre ment és hamar el is terjedt. A szekérkereket felváltotta egy kisebb fonott fenyőkoszorú, a gyertyák száma pedig négyre csökkent, amit a Karácsony előtti négy vasárnapon gyújtottak meg. Eleinte csak a protestáns, később már a keresztény családok is adventi koszorúval tették szebbé a várakozás időszakát.

AZ ADVENTI GYERTYÁK JELENTÉSE

Elsö adventi gyertya

ELSŐ ADVENTI GYERTYA – A HIT

A hozzá kapcsolódó személyek Ádám és Éva. Az első emberek a Földön, akiknek elsőként ígérte meg Isten a megváltást és az ebben való hit fontosságát. Így lett az első gyertya a hit szimbóluma.

Második adventi gyertya

MÁSODIK ADVENTI GYERTYA – A REMÉNY

A zsidó nép szimbóluma, akiknek Isten megígérte, hogy tőlük származik majd a Messiás, az emberiség reménye. Ezáltal lett a remény szimbóluma a második gyertya.

Harmadik adventi gyertya

HARMADIK ADVENTI GYERTYA – AZ ÖRÖM

Szűz Máriát jelképezi, aki Fiút szült az emberiség örömére. A harmadik gyertya lett az öröm jelképe, különlegességét mutatja a rózsaszín színe is.

Negyedik adventi gyertya

NEGYEDIK ADVENTI GYERTYA – A SZERETET

Keresztelő Szent Jánosra utal, aki szeretettel hirdette Jézus eljövetelét és a szeretet segítségével építette az utat az emberek szívéhez. A negyedik gyertya így a szeretet szimbóluma lett.

AZ ADVENTI KOSZORÚ GYERTYÁI A HAGYOMÁNY SZERINT

Piros gyertyás adventi koszorú

PROTESTÁNS HAGYOMÁNY

Az eredeti adventi koszorún fehér és piros gyertyák szimbolizálták a vasárnapokat és a hétköznapokat. A fehér gyertya elhagyásával 4 piros maradt a koszorún, ami a Karácsony előtti négy vasárnapot jelképezi. A protestáns hagyomány szerint tehát a hagyományos adventi koszorú gyertyái piros színűek.

Adventi koszorú lila - rózsaszín gyertyákkal

KATOLIKUS HAGYOMÁNY

A katolikus keresztény világban a három lila és egy rózsaszín kombináció terjedt el, ahol a lila a bünbánatot és a megtérést, míg a rózsaszín az örvendezést jelképezi.

AZ ADVENTI KOSZORÚ GYERTYÁI NAPJAINKBAN

Adventi gyertyadísz modern

A XXI. század adventi koszorúi többnyire az aktuális trend szerint készülnek, nem a hagyomány szerint. Sem színben, sem formában nem hasonlítanak a tradicionális adventi koszorúkhoz.

Modern adventi gyertyatál

ADVENTI KOSZORÚ, AMI MÁR NEM IS KOSZORÚ

Manapság az adventi koszorú inkább már csak elnevezésben, mint sem kinézetben nevezhető koszorúnak. Egyre népszerűbb a hosszúkás tálra egymás mellé helyezett négy gyertya, de gyakran készítenek csillag vagy négyzet alakú kompozíciókat is. A formáknak igazából csak a képzelet szab határt.

Modern adventi dísz gömbgyertyákkal

ADVENTI GYERTYÁK A SZIVÁRVÁNY MINDEN SZÍNÉBEN

A hagyományos protestáns piros, vagy a katolikus lila-rózsaszín helyett megjelentek a különböző színű gyertyák az adventi koszorúkon. A színválasztást is inkább az aktuális divatirányzat, vagy a lakás színvilága határozza meg, nem pedig a hagyomány.

Modern adventi koszorú

GAZDAGON DÍSZÍTETT ADVENTI KOSZORÚK

A korabeli puritán adventi koszorúkat ma már felváltották a mesésen feldíszített adventi díszek. Az örökzöld ágak helyett megjelentek pl. a kötött anyagok, gyöngyök, termések, tollak, állatfigurák és még elképzelni sem tudjuk mennyi minden más.

Adventi gyertya számokkal

ADVENT NAPJAI SZÁMOKKAL

A skandináv országokban a számmal megjelölt gyertyák a legelterjedtebbek. A hangsúlyt nem a gyertyára vagy a koszorúra helyezik, hanem a számokra. A legegyszerűbb fehér gyertyát igyekeznek minél ötletesebb és egyedibb számokkal díszíteni és ezáltal megjelölni, hogy melyik vasárnap melyik gyertya lesz a soron következő, amit meg kell gyújtani.

Nehéz lenne megítélni, hogy napjaink embere közül kinek jelenti advent ugyanazt, mint a régmúlt idők emberének. De a lényeg nem is az, hogy mereven kövessük a több száz éves hagyományokat, hanem emeljük át napjainkba a múlt üzenetét és értelmezzük adventet napjainknak megfelelően. Ez pedig nem más, mint a szeretet és az egymásra figyelés fontossága.